Geschiedenis

van Schaakclub 64 Beveren – Melsele – Haasdonk en Kieldrecht

In vroegere documenten hebben we terug gevonden dat op 14 augustus 1958 te Beveren een schaakclub is gesticht met de benaming “Schaakclub 64 Beveren”. Waarvan Leon Jegers (voorzitter) en verder Alfons Lingier (toernooileider), Arthur Robyns (secretaris) en Herman Cools, allen uit Beveren, de stichters waren.

Uit de groep van schakers uit die beginperiode van "Schaakclub 64 Beveren", benevens de reeds vermelde stichters, citeren we Edward Suy, Raymond Suy, Henri Vercauteren, Oscar Waterschoot, Maurice Specht, René Heirman, Richard Van Goethem, Aimé Van de Perre, Etienne Dequidt, Fimmers, Gust De Ruelle, Van Puymbroeck, Simon Broudehoux, De Koster, Stefan Orbinski, Maes, Geerts en Jodlowski. Spijtig genoeg beschikken we niet over alle voornamen.

Naast een eigen competitie werden er ook ontmoetingen met andere schaakclubs gehouden. Ook deelnames aan enkele toernooien stonden op de planning zoals het Waaslandtoernooi.

In 1961 is Schaakclub 64 Beveren lid geworden van de Belgische schaakbond en Schaakliga Antwerpen vzw.

Naast Schaakclub 64 Beveren was er ook een kring in:

In een clubblad van augustus 1975 vinden we terug dat onderstaande leden lid geworden zijn van Schaakclub 64: De Ruelle Dany, Schillemans Willy, De Bock Gilbert, Van Hoeyweghen Norbert, Waterschoot Harry, Janssens Frederick, Stuer Hendrik, Van der Meulen Patrick, Poppe Gabriël, Verstappen Hendrik, Van Biesem Johan, Martens Gorick, Van Hul Marc, Pauwels Karel en Beeldens Marcel.

In een verslag van een algemene vergadering van november 1974 is terug te dat vinden dat Alfons Lingier voorzitter is, Ward Suy penningmeester is en Frans de Jonghe toernooileider is. Ook wordt er hier gesproken over de huldiging van Bruno De Jonghe op het gemeentehuis in december.

In een verslag van een algemene vergadering van september 1977 is beslist dat Alfons Lingier ere-voorzitter is (17 jaar voorzitter geweest), Willy Schillemans voorzitter is, Marc Stuer ondervoorzitter is, secretaris blijft Jozef Van Meirvenne, wedstrijdleider blijft Leo Verstappen, adviserende bestuursleden zijn Rene Heirman, Guido Smet en Patrick Van der Meulen. Aimé Van der Perre wordt erelid. Frederick Janssens is jeudleider.

In het verslag van een algemene vergadering van oktober 1990 is terug te vinden dat Willy Schillemans nog steeds voorzitter is. Penningmeester Ward Suy stopt ermee na 31 jaar, zijn functie wordt overgenomen door Carl Ivens. De functie van jeugdverantwoordelijke wordt overgedragen van Harry Waterschoot naar Yves De Billoëz.

Van 2002 tot 2003 is Patrick Boons tijdelijk voorzitter geweest, daarna is Willy Schillemans terug voorzitter geworden.

Van schaakkring Haasdonk is er weinig geweten en is ergens gestopt.

Schaakkring Melsele schaakte op zondagochtend. De voorzitter is hier lang Patrick Van der Meulen geweest, later opgevolgd door Gunther Van Landegem. Het clubtoernooi werd geleid door Gabriël Poppe.

Schaakclub Malpertuus (Kieldrecht) schaakte op donderdagavond, 3 avonden in de maand in Beveren en 1 avond in de maand in Kieldrecht. Voorzitter was hier Richard Imbrecht, penningmeester Petrus Goossens en secretaris Leo Windey, toernooileiders waren Wim Devis en Gerard Van Dorselaer. In 2010 is Jef Van Esbroeck voorzitter en toernooileider geworden, Peter Verbruggen is penningmeester en secretaris geworden.

De 3 schaakclubs in Beveren kampten met leden verlies door verschillende factoren (leden die stopten of naar andere schaakclubs trokken). Onder de impuls van Peter Verbruggen werd er meer samengewerkt tussen de schaakclubs en in 2013 kwam het tot een fusie tussen de 3 schaakclubs. Peter Verbruggen werd voorzitter, Wily Schillemans werd secretaris en penningmeester, Stefan Paesschesoone werd toernooileider en webmaster. De schaakclub maakte een nieuwe start, nieuwe leden sloten zich aan en ook oude leden kwamen terug.

In 2023 is het bestuur versterkt door een nieuwe webmaster Bob Minnaert en een ondervoorzitter Patrick Boons.

Mocht u na het lezen van deze geschiedenis onjuistheden opmerken, dan kan u steeds dit melden via schaakclub64@gmail.com.