Visie

Algemene info jeugdschaken

Iedereen die graag wil leren schaken, kan contact opnemen met onze schaakclub.

De lesavonden voor de jeugd starten begin september.

Doel

Goede en duidelijke afspraken maken om een goede jeugdwerking te hebben en om de kwaliteit van onze jeugdwerking te garanderen.

Werking

Onze schaakclub heeft wekelijks een clubavond waarop ze gedurende het jaar een lessenreeks organiseert voor onze jeugdschakers, dit van september tot juni.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen schaaklessen.

Daarnaast gaan we ook naar schaaktoernooien waar onze jeugdleden het kunnen opnemen tegen elkaar en andere jeugdschakers van andere schaakclubs.

Aanwezigheid

We verwachten dat onze jeugdleden maximaal aanwezig zijn voor het volgen van de schaaklessen (minimum 75%). Bij afwezigheid verwachten we dat dit gemeld wordt aan de lesgever (via mail). Op deze manier kan de lesgever zijn schaakles optimaal voorbereiden.

Indien deze aanwezigheid niet gehaald wordt, brengt dat het lesrendement van de lesgever en de leerwinst van het kind in gevaar. Ook kan er een grote kloof ontstaan tussen de niveaus van de jeugdspelers binnen eenzelfde lesgroep.

Schaaklessen

Onze jeugdleden worden onderverdeeld in verschillende groepen naargelang de schaakkennis die ze hebben.

Bij de jeugdwerking zoeken we naar een evenwicht tussen de lessen en plezier.

Bij de lessen volgen we de stappenmethode. De Stappenmethode Brunia en Van Wijgerden bestaat vanaf 1987. Het is een verantwoorde leermethode, bestaande uit 6 stappen, specifiek gericht op kinderen. De moeilijkheidsgraad loopt veel langzamer op dan bij andere methodes. De methode is meer dan alleen instructie. Deze lesmethode is om kinderen stap voor stap zoveel mogelijk over het schaakspel te leren. Na de instructie worden de oefeningen zelfstandig verworven. Soms wordt er gevraagd om schaakoefeningen thuis verder af te werken. Op elke clubavond is er ook nog de tijd om schaakpartijen te spelen.

Examen

Elke jeugdspeler moet een examen afleggen om door te stromen naar een hogere groep. We beschouwen een jeugdspeler als geslaagd bij een score vanaf 70%. De beslissing of een jeugdspeler overgaat naar een volgende groep wordt genomen door het team van lesgevers in onderling overleg. Criteria hierbij zijn: de score op het examen, aanwezigheid in de les en deelname aan toernooien. Het team kan ook beslissen dat het nuttiger is om dezelfde stap nog eens te herhalen of bekijken welke tussenmogelijkheden er zijn (zoals vb. uitbreidingen bij dezelfde stap). Niet slagen is dus helemaal niet erg, dat betekent gewoon dat de jeugdspeler nog meer kan oefenen voor hij/zij naar moeilijker onderwerpen overgaat.

Inzet en gedrag van de jeugdspeler

Onze schaakclub verwacht van een jeugdspeler dat hij/zij zich positief opstelt met als duidelijk doel: leren schaken. We vragen respect voor de lesgevers en begeleiders, voor de andere jeugdspelers en voor het aanwezige materiaal.

Jeugdspelers die alleen maar naar de les komen om de boel op stelten te zetten of niet gemotiveerd zijn en zo niet bijdragen aan de les, zijn niet welkom. Na een eerste aanmaning van de lesgever kan de club overgaan tot sancties, zoals tijdelijke of definitieve uitsluiting van de lessen. Op deze manier hopen wij voor alle betrokkenen de lessen aangenaam en leerrijk te houden.

Deelname aan schaaktoernooien

Om nog meer bij te leren is het belangrijk deel te nemen aan schaaktoernooien. Er zijn stappen- of debutantentoernooien. Dit zijn toernooien waarin kinderen uit eenzelfde stap waarin ze les volgen tegen elkaar uitkomen.

Daarnaast zijn er ook schaaktoernooien volgens leeftijd. De belangrijkste schaaktoernooien volgens leeftijd zijn toernooien van het Vlaams Jeugdschaakcriterium, de Antwerpse, Vlaamse en Belgische jeugdschaakkampioenschappen. De echt gevorderde jeugdspelers kunnen het natuurlijk in toernooien of competities opnemen tegen volwassenen.

Om dit te promoten zal onze schaakclub de deelname van enkele schaaktoernooien betalen.

U kan deze visie ook openen en downloaden als pdf.